Για την πλοήγηση


Έκδοση Κοινοχρήστων - ΘΕΡΜΟΜΥΛ στη Θεσσαλονίκη


Εδώ και πολλές δεκαετίες, η μηχανογραφημένη έκδοση των κοινόχρηστων λογαριασμών αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα για κάθε πολυκατοικία. Λάθη και παραλείψεις στη διαδικασία του επιμερισμού των εξόδων έχουν γίνει πολλές φορές, η αφορμή για διενέξεις μεταξύ των ενοίκων, δυσκολεύοντας πολύ τη δουλειά του διαχειριστή και κατά συνέπεια εμποδίζοντας την ομαλή λειτουργία της πολυκατοικίας.

Η ΘΕΡΜΟΜΥΛ με έδρα την Θεσσαλονίκη, έχοντας συμπληρώσει πλέον 50 χρόνια στην εξυπηρέτηση κτιρίων και συνδυάζοντας γνώση, εμπειρία και τεχνολογική εξέλιξη είναι σε θέση να εκδίδει σωστά κοινόχρηστα, χωρίς λάθη ,παρέχοντας έγκυρες συμβουλές.

Το μηχανογραφικό μας σύστημα για την έκδοση των κοινόχρηστων παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις δαπάνες με τρόπο απλό και κατανοητό, ώστε να διευκολύνει την επαλήθευση των ποσών και να μην αφήνει περιθώρια για αμφισβητήσεις

Πρόβλεψη καιρού

Πρόβλεψη καιρού